Waar gaat het Boek over?

Dit boek is ontstaan vanuit een innerlijke drang tot schrijven. Het sluimerde al
10- tallen jaren. De drang, later de wil was er om te proberen spiritualiteit voor iedereen toegankelijk te maken. Begrijpelijk, met een kop en een staart. Met de voeten op de grond. Ik vond dat iedereen de mogelijkheid moest hebben om kennis te maken met Spiritualiteit. Niet alleen voor hen die er vanuit hun omgeving of eigen zoektocht mee in aanraking zijn gekomen.

Ik wil U daarom graag meenemen vanuit de oudheid naar het nu. Doorheen de geschiedenis. En laten zien dat er een lijn te ontdekken valt tot aan het nu. En zelfs naar de toekomst toe. Een veranderingsproces dat gaande is door de eeuwen heen.

De geschiedenis is belangrijk om zaken te begrijpen. Ook om de lessen eruit te leren. Het brengt duidelijkheid over waar we vandaan komen en waarom de zaken zijn zoals ze nu zijn. Dat geldt voor de afgelopen tijdperken en verder maar ook zeer voor de decennia vanaf 1890. De goede lezer zal ontdekken dat de laatste 130 jaar veel laat zien waaruit het nu is voort gekomen. Er is altijd Oorzaak en Gevolg.

We schrijven 2021. Er is veel aan de hand op dit moment. Veel staat op zijn
kop. Veel komt aan het licht: Zelfverrijking, fraude, effecten van ver doorgevoerde bezuinigingen als gevolg van financiële crisis, onderdrukking, corruptie, manipulatie, opstand, protesten, gevolgen van het handelen of nalaten van de Kerk, gezondheidscrisis door Corona …….

De aarde roert zich ook: Droogte, wateroverlast, branden, vulkaan uitbarstingen, sprinkhanenplaag, ziektes veroorzaakt door en met dieren … . Is dit het gevolg van een klimaatverandering of is het een gevolg van de vervuiling van moeder aarde door de mensheid?

Veel waarden zijn ook losgelaten, omvergeworpen. Veel zaken zijn doorgeschoten. Velen hebben vraagtekens, zelfs angst, … . En iedereen zegt dat het anders moet maar hoe dan?

Daarvoor moeten we ook terug naar onszelf. Hoe zit het met onze gewoontes? Blijven we daarbij of … . Ik geloof dat we in een grote opgaande lijn zitten van bewustwording en dat we daarbij geholpen worden door de geestelijke wereld. We gaan ons bewust worden dat we in feite diep spirituele mensen zijn. Dat alles in onszelf aanwezig is en dat we in liefde met elkaar verbonden zijn. En wie goed kijkt ziet heel veel beweging welke zich positief ontwikkelt als gevolg van zaken die aan het licht komen. Ik laat het U zien.

Hier een visie welk als ‘houvast’ zou kunnen dienen in een onzekere tijd.
De visie verbindt het verleden met de toekomst en laat een Groot Plan zien.
Doorheen de geschiedenis. Van Oud naar Nieuw. Of is het terug naar de (onze
eigen) natuur.

Voor de inhoud van het boek: zie Inhoud

Voor bestellen: zie Contact